Resultados - HRT 4. Kaakkoisralli 13.5.2023 (luokka 24)

Pos. Competidor TOTAL Pen. Zeros Media PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10 PC 11 PC 12 PC 13 PC 14 PC 15 PC 16 PC 17 PC 18 PC 19 PC 20 PC 21 PC 22 PC 23 PC 24 PC 25 PC 26 PC 27 PC 28 PC 29 PC 30 PC 31 PC 32
[401] LASSI PAARALA / JUHA JÄRVINEN
AUSTIN A 40
55.70 0 0 1.7 -0.5 -0.2 0.8 1.0 1.4 1.0 -1.8 -0.8 -0.9 -1.4 -1.6 -0.7 -0.7 -0.1 -0.6 -0.5 -1.2 -0.5 -1.2 0.3 -3.8 -4.8 -2.6 -2.7 -2.1 -1.6 -4.4 -3.8 -4.0 -4.1 -0.2 -4.4